معرفی مدیر عامل

مدیر عامل شرکت صدف پردیس سپاهان آقای محمد سلیمی میباشد که با توجه به اهمیت موضوع سلامت تولید قطعات مخابراتی و با وجود متخصصان بتن در بخش تولید همواره کلیه موارد را زیر نظر داشته و ...

معرفی مدیریت

حوضچه های تیپ یک

 یکی از جدید ترین نو آوری های شرکت صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید حوضچه های تیپ 1 به صورت دو تکه همانند تیپ 2 استاندارد مخابراتی میباشد  ،که در مقایسه با مشابه قبلی توان بار بری بسیار...

مشخصات فنی حوضچه تیپ یک

 

صدف پردیس سپاهان

شرکت  صدف  پردیس  سپاهان  فعالیت خود را در زمینه ی طرح های کابلکشی و کانالسازی مخابراتی از سال 1378  پس از ثبت شرکت به شماره ی 921 ثبت شرکتهای نجف آباد   شروع و از سال  1383 به تولید...

معرفی شرکت

صدف پردیس سپاهان5

 شرکت  صدف  پردیس  سپاهان  فعالیت خود را در زمینه ی طرح های کابلکشی و کانالسازی مخابراتی از سال 1378  پس از ثبت شرکت به شماره ی 921 ثبت شرکتهای نجف آباد   شروعو از سال  1383 به تولید حوضچه و دیگر قطعات بتنی فعالیت  داشته است.

 

صدف پردیس سپاهان2

شرکت  صدف  پردیس  سپاهان  فعالیت خود را در زمینه ی طرح های کابلکشی و کانالسازی مخابراتی از سال 1378  پس از ثبت شرکت به شماره ی 921 ثبت شرکتهای نجف آباد   شروعو از سال  1383 به تولید حوضچه و دیگر قطعات بتنی فعالیت  داشته است.

تماس با مدیریت

پاسخگوی سوالات قیمت و خرید و حمل و نقل آقای محمد سلیمی 09131344675

REZA MAHMOUDI Website Designer